Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
This website is using cookies. Learn more.

plan sytuacyjny ogrodu z 1839 roku opracowany według materiałów archiwalnych w Nieborowie (odbitka z planu nr inwentarzowy. TC-pl 1303), 1:1000 - Archiwum.Zabytek.pl