Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Fiszki adresowe
Zobacz więcej

Spuścizny
Zobacz więcej

Fototeka
Zobacz więcej

Wybrane dokumenty

Fiszki adresowe
Stary Brus
szkoła
Spuścizny
Arkadia
plan sytuacyjny rozmieszczenia drzew i oznaczeń ich gatunków w pobliżu budowli romantycznych 1:500
Spuścizny
Konarzewo
fotografia czarno-biała przedstawiająca elewacje frontową miejscowego pałacu
Fiszki adresowe
Stary Brus
kościół par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Spuścizny
Babice
Szkicowy plan ogrodu, stan z roku 1848, 1:2880
Spuścizny
Sucha Beskidzka
Plan sytuacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego opracowany według stanu istniejącego.
Spuścizny
Arkadia
Plan wsi i folwarku, 1:5000.
Spuścizny
Arkadia
Napisy na odwrocie: /Kusiński Józef/; Guide du Voyageur en Pologne; Varsovie 1820; vue du Temple en Arcadie; widok świątyni w Arkadii; F. Dietrich sc.; Biblioteka. IUA II 2138 "V"; b. dobre.
Spuścizny
Drohiczyn
plan miasta
Fiszki adresowe
Hola
cerkiew gr.-kat., ob. cerkiew prawosławna
Spuścizny
Koszęcin
fotografia czarno-biała przedstawiająca elewacje frontową pałacu
Spuścizny
Spuścizny
fotografia czarno-biała reprodukcji ryciny przedstawiającej staw w miejscowym parku
Spuścizny
Spuścizny
plan parku, skala 1:2500
Spuścizny
Arkadia
brak danych
Spuścizny
Lublin
plan sytuacyjny budowli i ogrodu wg planu z ok. lat 1860, 1:1000