Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Polityka Prywatności - Archiwum.Zabytek.pl

Polityka prywatności

Serwis ZABYTEK.PL jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Umożliwia korzystanie z zasobów cyfrowych Instytutu – wyszukiwanie i przeglądanie zabytków, przeglądanie kolekcji tematycznych oraz proponowanych szlaków wycieczek, uzyskiwanie informacji o wybranych zabytkach, ich charakterystyce, opisach, historii i lokalizacji. Serwis pozwala także na tworzenie kont użytkowników oraz na dodawanie treści, w tym: opisów wybranych zabytków, zdjęć oraz tworzenie szlaków wycieczek przez zarejestrowanych użytkowników.

Informujemy, że w czasie korzystania z naszego serwisu,  na naszych serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie:

 • logi zawierające adres IP, datę i czas korzystania z serwisu oraz listę stron odwiedzonych w obrębie serwisu (przy czym logi nie zawierają danych osobowych);
 • cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkownika ustawień (przy czym ich pobieranie przez użytkownika jest uzależnione od indywidualnych ustawień przeglądarki);
 • dane osobowe konieczne do założenia w serwisie konta, umożliwiającego pełne korzystanie z jego funkcjonalności: nazwa użytkownika oraz adres e-mail

Dane osobowe konieczne do założenia w serwisie konta, tj.  nazwa użytkownika oraz adres e-mail, wykorzystywane będą do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu. Do logowania w serwisie ZABYTEK.PL użytkownicy mogą wykorzystywać również dane zgromadzone przez Facebook – wówczas dane gromadzone na serwerach Narodowego Instytutu Dziedzictwa są pobierane z ww. serwisu.

Użytkownik, zakładający konto w portalu ZABYTEK.PL i akceptujący Regulamin portalu oraz Politykę Prywatności portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40,  moich danych osobowych, zawartych w portalu zabytek.pl, dla potrzeb niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika serwisu, uzupełniania treści serwisu oraz możliwości zgłoszeń zagrożeń zabytków do konserwatora.

Informacje zawarte w plikach cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki użytkownika, co pozwala nam na zapamiętywanie Państwa odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących korzystania z tej strony (m.in. język strony, układ, rozmieszczenie treści itp.). Dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa cookies pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić realne zainteresowanie serwisem, poznać lepiej oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, co pozwala nam udoskonalać naszą stronę. Dane uzyskane w ten sposób nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 w Warszawie.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania i blokowania cookies korzystając z ustawień przeglądarki. Blokowanie cookies może skutkować utratą możliwości częściowego korzystania z serwisu lub niektórych funkcji w nim dostępnych.

Dane dotyczące użytkowników portalu ZABYTEK.PL gromadzone na serwerach Narodowego Instytutu Dziedzictwa są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Zgodnie z art. 13 sekcja 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych  Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
 3. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”), w celu świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika serwisu, uzupełniania treści serwisu oraz możliwości zgłoszeń zagrożeń zabytków do konserwatora
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione konserwatorom zabytków w celu dokonania zgłoszenia(imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) wyłącznie do kontaktu w zgłoszonej sprawie.
 5. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach serwisu Zabytek.pl . Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do stworzenia profilu użytkownika, dodania lub zmiany treści strony oraz możliwości wysyłania zgłoszeń zagrożeń do konserwatora zabytków. Konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości korzystania z w/w funkcjonalności serwisu.
 9. Dane osobowe będą profilowane.